Termeni și condiții

Folosirea site-ului www.speeread.info implică acceptare unor termeni și condiții.

Site-ul este proprietatea Dragoman Călin - Cabinet Individual de Psihologie, denumit în continuare Cabinet. Cabinetul își rezervă dreptul de face modificări ale site-ului fără notificare prealabilă.

 • Toate informațiile publicate în site sunt cu scop informativ. Întregul conținut scris al site-ului este proprietatea Cabinetului și este apărat prin Legea drepturilor de autor și legile privind proprietatea intelectuală din România. Folosirea fără acordul Cabinetului a informațiilor scrise din site se pedepsește conform legilor în vigoare.

 • Site-ul www.speeread.info și materialele scrise din site pot fi folosite de utilizatori ”așa cum sunt” și ”atât cât sunt disponibile” fără nici un fel de garanții. Utilizatorii sunt de acord ca folosirea acestui site se face pe propriul risc. Cabinetul nu garantează că acest site, serverele sale sau email-urile trimise în numele Cabinetului sunt lipsite de viruși sau componente dăunătoare.

 • Cabinetul garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde/revinde sau exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Cabinetului, fără acordul scris al acestuia. Excepție fac acele materiale scrise sau audio-video care sunt oferite explicit pentru a fi descărcate de pe site pentru uzul vizitatorilor.

 • Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de email sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. Cabinetul își rezervă dreptul de a șterge orice astfel de conținuturi din site, nu va purta responsabilitatea și nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

 • În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă Cabinetului și afiliaților/asociaților acestuia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, Cabinetului și afiliaților/asociaților săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență, dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.

Politica de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Dragoman Călin - Cabinet Individual de Psihologie, Nr. Înreg. COPSI 1CJ5044, CIF 33720318, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Datele sunt colectate de la clienți pentru următoarele scopuri:

 • îndeplinirea obiectului de activitate al Cabinetului adică furnizarea de servicii de consiliere psihologică; furnizarea acestor date, necesare pentru asigurarea corectitudinii documentelor în relațiile cu clienții, constituie obligația clienților

 • comunicarea cu clientul cu privire la situația serviciilor serviciilor achiziționate și a stadiului plăților

 • activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate – oferte promoții, mesaje publicitare, trimiterea de newsletter-e, cupoane cadou, felicitări sau alte mesaje speciale

 • alte activități legate de comerțul online

Prin furnizarea adresei de e-mail și prin completarea datelor dumneavoastră personale pe site-ul www.speeread.info vă dați consimțământul în mod expres și neechivoc ca aceste informații să intre în baza de date a Dragoman Călin - Cabinet Individual de Psihologie și să fie prelucrate și folosite în viitor de către acesta în scopurile mai sus menționate, fără alte obligații din partea Cabinetului.

Datele dvs. sunt destinate utilizării de către Dragoman Călin - Cabinet Individual de Psihologie, nu vor fi dezvăluite terților și nu vor fi transferate în străinătate.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Dragoman Călin - Cabinet Individual de Psihologie garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care utilizează site-ul www.speeread.info și au furnizat aceste date în interacțiunea cu el.

Prin citirea prezentei Politici de confidențialitate a datelor personale luați la cunoștință garantarea următoarelor drepturi prevazute de legea 677/2001: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justiției (art 18); dreptul la opoziție (art 15) – dreptul de a va opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea parțială sau totală a datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la Dragoman Călin - Cabinet Individual de Psihologie, Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 86-90 ap. 86, jud. Cluj sau prin email: dragoman.calin@gmail.com

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil pentru a opera corecturile necesare.

Politica de cookie

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

Ce se înțelege prin cookie-uri?

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?

În acest site cookie-urile sunt folosite doar pentru monitorizarea preferințelor de navigare. Mai precis paginile vizitate și numărul de accesări ale fiecărei pagini precum și sursele care v-au direcționat către acest site. Dacă blocați folosirea cookie-urilor în browser aceste date nu vor fi înregistrate.

Cum puteţi controla cookie-urile?

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Soluții de plată securizate

Serviciile furnizate de acest site sunt comercializate prin intermediul soluțiilor de plată online oferite EuPlatesc.ro. Transferul datelor personale se face prin formulare aflate pe pagini securizate cu protocol de criptare a informației de tip https, vizibil în fereastra care afișează URL-ul paginii web. Aceste formulare securizate sunt furnizate de EuPlatesc.ro

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acestă acțiune.

Dragoman Călin - Cabinet Individual de Psihologie nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date, sau dacă dorește sa se dezaboneze de la newsletter-ul poate sa facă o solicitare și sa o trimită la adresa dragoman.calin@gmail.com sau să se dezaboneze din cadrul newsletter-ului. Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a

informațiilor care se afla în controlul nostru. Dragoman Călin - Cabinet Individual de Psihologie nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul. Condiții comerciale de furnizare a serviciilor.

Serviciile oferite de Dragoman Călin - Cabinet Individual de Psihologie sunt de 2 tipuri:
 1. Ședințe de consiliere psihologică, dezvoltare personală și mindfulness

 2. Programe de instruire în citirea rapidă optimizată

Aceste servicii sunt furnizate doar online și se supun unor condiții comerciale specifice, după cum urmează:

1. Ședințele de consiliere:
 • Se realizează numai cu programare prealabilă; programarea se face prin telefon, email sau la ședințele anterioare și trebuie confirmată de către consilier

 • Durează 60 de minute și se realizează online

 • Pentru ședințele online plata se face în avans și doar după confirmarea plății se va desfășura ședința de consiliere

 • Ședințele amânate de client fără notificare prealabilă și care au fost deja achitate în avans pot fi reprogramate doar o singură dată; o nouă amânare neanunțată va fi echivalentă cu realizarea ședinței și clientul va fi nevoit să achite din nou tariful de ședință dacă dorește să continue consilierea. În situația în care amânarea este anunțată cu cel puțin 3-6 ore înaintea de începerea ședinței se va conveni cu clientul o nouă dată și ora de desfășurare. Dacă amânarea se face cu mai puțin de 3 ore înainte de începerea ședinței atunci se consideră că situația este echivalentă cu lipsa notificării și se trece la reprogramarea ședinței.

 • Banii încasați pentru ședințele de consiliere nu se mai returnează dacă ședința avut loc deja. Dacă ședința achitată se amână de 2 ori din cauze obiective, aduse din timp la cunoștința consilierului, atunci clientul poate solicita returnarea banilor. Vezi la finalul paginii procedura de returnare a banilor.

  2. Programele de instruire în citirea optimizată:
 • Programele de citire optimizată se accesează pe site-urile www.speeread.net și www.speeread.org; condițiile de acces la aceste programe sunt prezentate pe site la paginile specifice din Tutorial;

 • Serviciile se achită în avans și pot fi accesate după confirmare plății de către furnizor

 • Toate programele debutează în ziua când clientul parcurge primul test de citire rapidă; această dată va apare inclusă în codul personal pe care îl va primi fiecare client care dorește să parcurgă programele de citire rapidă.

 • Este știut că antrenamentul intensiv favorizează învățare citirii rapide și de aceea furnizorul programului va face tot ce ține de competența sa ca să-i motiveze pe clienți să parcurgă programul în intervalul de timp stabilit. Orice amânare se face pe răspunderea clientului și poate duce la încetinirea progresului în învățare citirii rapide.

 • Amânarea datorată funcționării necorespunzătoare a serverului și aplicației cu care s-a construit site-urile www.speeread.net și www.speeread.org nu poate fi imputată furnizorului serviciului de citire rapidă; dacă amânarea se datorează furnizorului serviciului (Cabinetul) atunci acesta va acorda compensațiile considerate potrivite pentru fiecare situație.

 • În conformitate cu dispozițiile OUG 34/2014 de la art. 16 lit. a), serviciile prestate de site-urile www.speeread.net și www.speeread.org sunt exceptate de la dreptul de retragere. Prin acceptarea acestui document, utilizatorul confirmă că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după înscrierea pe platformă, moment în care intervine executarea completă a contractului de către site.

Procedura de returnare a banilor

Clientul care dorește returnarea justificată a banilor pentru ședințele de consiliere achitate în avans va trimite o cerere prin email la adresa: dragoman.calin@gmail.com. Contravaloarea ședințelor returnate va fi rambursată în termen de 14 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de retur, în contul bancar specificat în cererea de retur, fără a fi percepute comisioane pentru această rambursare. În cazul în care nu se poate efectua rambursarea într-un cont, clientul va fi contactat pentru a se stabili o alta metoda de rambursare.

Clientul poate solicita un formular de retur, prin care să transmită datele necesare și acest formular îi va fi pus la dispoziție. Cererea de retur se consideră formulată la data care apare că a fost trimis emailul cu solicitarea. Această dată se regăsește în antetul mesajului, de regulă și va fi luată ca bază de calcul a celor 14 zile în care poate fi formulată cererea de retur.

Renunțarea repetată la ședințele deja achitate poate fi considerată abuz. Ne rezervăm dreptul de trata cu atenție sporită situațiile de solicitare de noi servicii după renunțarea la cele anterior achiziționate.

Pentru soluționarea eventualelor conflicte accesați ANPC.

Pentru informații suplimentare sau detalii referitoare la termeni și condiții, confidențialitate sau procedura de returnare a banilor ne puteți contacta oricând la: dragoman.calin@gmail.com